טפסים/אישורים

 

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

טופס - תעודות בריאות ליצוא חיות מחמד
            לכל העולם.

טופס - נוהל יצוא חיות מחמד לחו"ל

טופס - הנחיות יצוא חיות מחמד

טופס - רשימת משרדי השירותים הווטרינריים
            הממשלתיים

כל הטפסים והאישורים באחריות החברה ו/או האתר ממנו הורדו הטפסים.

              

Powerd by shteeble.com
edf40wrjww2webSite_lang_table:footer

3 Mikunis St, Tel-Aviv 6777212 P.O.B. 2820, T-A 6102701.Israel | Tel: 972-3-5176477 | Fax: 972-3-5164682 | Email: info@bivasbros.com | Regulations

Powerd by shteeble.com